Verhuis verzekering

Verzekeringen

Na weken van voorbereiding nadert nu het moment van vertrek naar de nieuwe woning.

Heeft u zich bij de voorbereidingen ook afgevraagd hoe het zit met de verzekering van uw inboedel? Weet u hoe uw inboedel tijdens uw verhuizing verzekerd is?
Heeft u uw verzekeringspolis daarop nagelezen of u laten informeren door uw verzekeringsadviseur? Nee?
Het is verstandig dat alsnog snel te doen.
Bovendien zult u uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij van uw nieuwe adres op de hoogte moeten stellen. Doet u dit niet, dan vervalt na een bepaalde, in de polis genoemde termijn uw inboedelverzekering. Over het algemeen is deze termijn dertig dagen, er zijn echter uitzonderingen.

Uw eigen inboedelverzekering

Voor het afdekken van de mogelijke risico's met betrekking tot uw inboedel zult u een inboedelverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres. Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan treden de, beperktere, polisvoorwaarden betreffende de "dekking buiten de woning" in werking.
Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met uw inboedel gebeurt, de polis een veelal beperktere dekking biedt. Dit heeft consequenties voor de schadevergoeding.
Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens de verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade tengevolge van een ongeval aan het middel van vervoer (de verhuisauto). Maar als de verhuizing of de opslag langer duurt dan de periode die in uw inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om aan een aparte verzekering te denken. Kijk dus voor u verhuist uw inboedelpolis hierop na of informeer bij uw tussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij.

Het transport

De meeste verhuizingen nemen slechts één, of hooguit twee dagen in beslag. De inboedel wordt uit het éne huis gehaald, in de verhuisauto geladen, en na de rit bij het andere huis weer uitgeladen.
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze werkzaamheden door uw verhuizer worden uitgevoerd, kan de inboedel schade oplopen of kan er iets wegraken. Wie is aansprakelijk voor de ontstane schade?

Over het algemeen moet de verhuizer de door zijn toedoen ontstane schade vergoeden, u moet kunnen aantonen dat de schade door de verhuizer is veroorzaakt. De vergoeding vindt plaats op basis van de huidige dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde.

Er is echter een aantal gevallen waarin u de verhuizer niet aansprakelijk kunt stellen voor de schade. Werkzaamheden die uzelf heeft verricht, komen niet voor schadevergoeding in aanmerking, denk hierbij aan in-uitpakken van de dozen en het demonteren van meubilair, of zelfs door het zelf meehelpen bij het laden en lossen verliest de verhuizer zijn aansprakelijkheid.

Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur etc., is de verhuizer niet aansprakelijk.

Dit alles staat nauwkeurig omschreven in het verhuisartikel van het burgerlijk wetboek. De Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen van de erkende verhuizers (SAVAM) is hier een variant van, zij hebben ook enkele aanvullingen gemaakt. Bij conflicten met een erkende verhuizer bent u verplicht uw probleem voor te leggen aan hun eigen geschillen commissie, en zich neer te leggen bij hun bindende uitspraak.

Voor deze zogenaamde vervoerdersaansprakelijkheid heeft de verhuizer zich verzekerd. De verzekerde som bedraagt € 45.378,- per inboedel, waarbij uitkering plaats vindt op basis van dagwaarde.
Het is mogelijk om u bij te laten verzekeren, vraag uw verhuisbedrijf om een prijsopgave, en vraag ook uw eigen verzekering om een prijsopgave. De premie van deze extra verzekering is voor uw eigen rekening. Mocht u toch schade lijden, meldt u dit dan direct bij de verhuizer.

Als u uw huidige woning moet verlaten terwijl de nieuwe woning nog niet kan worden betrokken, of als u uw inboedel niet (volledig) mee wilt nemen naar uw nieuwe huis, maar deze (gedeeltelijk) op wilt slaan, maar ook als u tijdelijk in het buitenland gaat wonen en een deel van uw inboedel achterlaat kunt uw inboedel professioneel laten opslaan door een verhuisbedrijf.

Evenals bij het vervoer heeft de verhuizer zijn aansprakelijkheid verzekerd op basis van de dagwaarde van uw inboedel. Indien u twijfelt lees dan goed de Algemene voorwaarden door van het verhuisbedrijf of het opslag bedrijf of neem contact op met uw verzekeringsmij of tussenpersoon. In een aantal gevallen is de verhuizer echter niet aansprakelijk en valt uw inboedel dus ook niet onder de verzekering van de verhuizer.
Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij schade aan elektrische en elektronische apparatuur, het ontstemmen van piano's enz. Evenmin is de verhuizer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vermissing, schimmel, roest, houtworm e.d. als hij de goederen niet zelf heeft ingepakt (dit geld zeker voor zelf opgeslagen inboedels) Deze bijzondere risico's staan nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen.
Uw inboedelverzekering kan zonder problemen worden overgeschreven naar het adres waar de opslag plaatsvindt.
De "dekking buiten de woning" van uw inboedelverzekering is echter vaak beperkt.

 

Verhuisfirma Antwerpen gezocht? Wanneer u verhuist van of naar Antwerpen kan u beroep doen op de professionele verhuisservice van Studentverhuizers. Onze verhuizers zijn zeer ervaren in hun job, werken kwalitatief en zeer goedkoop in Antwerpen en omliggende gemeenten. Onze diensten zijn zeer uitgebreid, naast verhuizen kan u bij ons ook terecht voor het transporteren van een wasmachine, piano, meubelen … , het ontruimen van uw woning, huren van een verhuislift, opknappen van klusjes, of het inpakken van uw inboedel

 

 
Natuzzi Italia zet alles op alles om aan de behoeften van al zijn klanten te voldoen. Daarom start het voor elke klant een gepersonaliseerd designproject op dat tot in het kleinste detail perfect moet zijn. Hiervoor begeleidt ons team van ervaren professionals u doorheen de verschillende fasen van dit designproject, met gratis bezoeken ter plaatse om u te helpen bij de aankoop van zitbanken, relaxfauteuils, bedden, aanvullingen en accessoires.